100 let škola

Menu

Přihlášení

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Tlumočnické centrum

Neslyšící mají nejen vlastní jazyk, ale i vlastní kulturu.
Od září 2013 začalo pracovat na naší škole nové tlumočnické a informační centrum.

Studenti SŠ jej nazvali „IC Tilovi". Náplní jeho činnosti je jednak poskytovat tlumočnické služby v rámci naší školy, ale i napomáhat vzájemnému chápání, sbližování a toleranci dvou odlišných kultur světa neslyšících a světa slyšících. Služby IC zajišťuje tlumočník ZJ a neslyšící organizační pracovník. Mohou jej využít všichni zaměstnanci školy, studenti, žáci i jejich rodiče.

Naše činnost:

 • kurzy českého znakového jazyka pro zaměstnance i studenty školy
 • vyprávění pohádek pro děti v MŠ ve znakovém jazyce
 • čtení pohádek a jejich překlad do ZJ pro žáky I.stupně
 • cyklus storytelling ( příběhy ve ZJ ) pro žáky II.stupně
 • spolupráce při prezentaci školy a při organizaci různých akcí v rámci školy i mimo ni
 • spolupráce při tvorbě a aktualizaci odborných výukových slovníků ZJ
 • tlumočnické služby:
  • ve vyučovacích hodinách na přednáškách, exkurzích a akcích školy
  • tlumočení konzultací mezi vyučujícími a studenty
  • zprostředkování komunikace mezi pedagogy a studenty i mezi studenty navzájem
  • překlady textů z ČJ do ČZJ

Jsme tu pro vás:

 • SŠ kabinet č. 1.24
  • po dohodě kdykoliv
 • ZŠ sborovna
  • úterý 9:50 – 10:10
  • po dohodě kdykoliv

Kontakt:

Nová budova - kabinet č. 1.24 (přízemí)
tel. 576 809 872
interní klapka: 74

Bušová Irena
tel. 777 693 057
ircabuso@seznam.cz (pouze sms)

Fidrichová Lenka
tel. 774 636 341
fidrichova.l@centrum.cz

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: