100 let škola

Menu

Přihlášení

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

SPC - surdopedické

SPC - surdopedické se zabývá sluchově postiženými dětmi a jejich rodinami. Pracovnice centra pomáhají rodinám od počátku zjištění vady sluchu jejich dítěte. Dle velikosti ztráty sluchu volí nejlepší komunikační cestu.

SPC surdopedické poskytuje zdarma:

* individuální logopedickou a surdopedickou intervenci
* zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáků, vydává zprávu a doporučení za účelem stanovení podpůrných opatření
* speciálněpedagogickou péči a speciálněpedagogické vzdělávání pro integrované žáky se sluchovým postižením
* kariérové poradenství žákům se sluchovým postižením
* speciálněpedagogickou a psychologickou diagnostiku a poradenské služby se zaměřením na pomoc při řešení problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji žáků se sluchovým postižením, na zjištění individuálních předpokladů a vytváření podmínek pro uplatňování a rozvíjení schopností, nadání a na začleňování do společnosti
* pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům poradenství v oblasti vzdělávání sluchově postižených žáků
* metodickou podporu škole
* informační, konzultační, poradenskou a metodickou podporu zákonným zástupcům žáků
* výuku znakového jazyka pro rodinné příslušníky klientů SPC
* reedukační programy pro děti předškolního a mladšího školního věku
* sluchový screening pomocí obrázkového audiologického přístroje

Prezentace SPC -zde naleznete další informace o práci a službách SPC.


Základní pracoviště:

Mateřská škola, základní škola a střední škola
pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí
Vsetínská 454
757 14 Valašské Meziříčí


Pracovnice: Mgr. Šárka Grygarová
Kontakt :
tel.: 576 809 843
e-mail: spc (tečka) sluch (tečka) valmez (zavináč) seznam (tečka) cz
nebo osobně:

Po8:30-13:30
Út8:30-13:30
St8:30-13:30
Čt8:30-13:30
8:30-12:00

Možná změna v časech je vyhrazena. => Speciálněpedagogická intervence probíhá v časech po individuální domluvě s klienty.


Pracovnice: Mgr. Marika Lázníčková
Kontakt :
tel. : 576 809 831, 778 404 569
e-mail: marika.laznickova (zavináč) seznam (tečka) cz
nebo osobně:

Po8:00 - 15:00
Útvýjezd za klienty
Stvýjezd za klienty
Čt8:00 - 12:00
8:00 - 14:00

Možná změna v časech je vyhrazena. => Speciálněpedagogická intervence probíhá v časech po individuální domluvě s klienty.


Pracovnice: Mgr. Petra Volná
Kontakt :
tel.: 576 809 832
e-mail: spc (tečka) volna (zavináč) gmail (tečka) com
nebo osobně:

Po8:00-13:00
Út8:00-13:00
St8:00-15:00
Čt8:00-13:00
8:00-12:00

Možná změna v časech je vyhrazena. => Speciálněpedagogická intervence probíhá v časech po individuální domluvě s klienty.Odloučené pracoviště:

Speciálně pedagogické centrum (SZŠ a VZŠ)
Adresa:
Střední zdravotnická škola
Broučkova 372
760 01 Zlín


Pracovnice: Mgr. Simona Bělohlávková
Kontakt :
tel.: 778 404 564
e-mail: spc (tečka) logo (tečka) surdo (zavináč) seznam (tečka) cz
nebo osobně:

Po8:00 - 13:00
Útvýjezd za klienty
St8:00 - 15:00
Čtvýjezd za klienty
8:00 - 12:00

Možná změna v časech je vyhrazena.


Pracovnice: Mgr. Lenka Pastyříková
Kontakt :
tel.: 778 404 564
e-mail: spc (tečka) logo (tečka) surdo (zavináč) seznam (tečka) cz
nebo osobně:

13:00 - 17:00
Po
Útvýjezd za klienty
St
Čt8:00 - 12:00

Možná změna v časech je vyhrazena.


Odloučené pracoviště:

Speciálněpedagogické centrum (budova 11. ZŠ)
Jiřího z Poděbrad 3109
738 01 Frýdek-Místek


Pracovnice: Mgr. Veronika Pustková
Kontakt :
tel.: 778 404 568
e-mail: pustkovaveronika (zavináč) gmail (tečka) com
nebo osobně:

Povýjezd za klienty
Út8:00 - 15:00
Stvýjezd za klienty
Čt8:00 - 14:00
8:00 - 12:00

Možná změna v časech je vyhrazena.


Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: