100 let škola

Menu

Přihlášení

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Psycholog SPC

Mgr. Kristína Papajová

Pro:

Klienty SPC s vadou řeči a jejich rodiče.


Kontakt:

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 
Vsetínská 454, Valašské Meziříčí
Historická budova, 1. patro, místnost č. 41


Telefon:
576 809 848 

E-mail:
psycholog(tečka)spc(zavináč)gmail(tečka)com 

Pracovní doba:
Po 7:30 – 16:30
Út 9:00 – 14:30
St 9:00 - 14:30
Čt výjezd za klienty
Pá 9:00 - 12:30

V případě potřeby změna vyhrazena. Doporučujeme objednat se předem (osobně, telefonicky, e-mailem).


Náplň:
Individuální vyšetření rozumových schopností, případně osobnosti
 • podpora optimálního vývoje dětí a žáků, vytváření doporučení pro učitele i rodiče, jak nejlépe s dítětem pracovat a jak ho hodnotit
 • vyšetření rozumových schopností
 • vyšetření školní zralosti
 • individuální intervence v případě vzdělávacích potíží
 • pomoc při vyhledávání odborné péče, komunikaci s dalšími školskými zařízeními (SPC, PPP)
 • spolupráce v péči o integrované žáky řešení výchovných problémů (konzultace, diagnostika, nápravná cvičení)
 • vedení podpůrných programů pro žáky (EEG biofeedback, relaxační techniky, nácvik komunikačních dovedností)
Poradenská činnost: osobní či výchovné problémy
(vztahy, učení, stres, tréma, konflikty, krize, sebevědomí, sebepoznání apod.)
 • konzultace, diagnostika, nápravná cvičení, krizová intervence
 • podpora a pomoc při řešení aktuálních potíží dětí, žáků i zaměstnanců školy
 • poskytování odborných informací, zprostředkování kontaktů na další odborníky 
 • pracovní semináře se zaměřením na odborná témata pro pedagogické pracovníky, zákonné zástupce klientů, klienty 
 • individuální konzultace pro pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávaní 
 • konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech klientů 
Skupinová práce s žáky
 • náslechy ve třídách či výchovných skupinách, pozorování určitého problému nebo běžné činnosti
 • besedy, přednášky


Mgr. Tereza Schallnerová

Pro:

Klienty SPC pro sluchově postižené a jejich rodiče.


Kontakt:

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené
Vsetínská 454, Valašské Meziříčí
Historická budova, 1. patro, místnost č. 39


Telefon:
576 809 837

E-mail:
eustres(zavináč)seznam(tečka)cz

Pracovní doba:
Po: 8:00 - 11:30
Čt: 8:00 - 14:00 (1 - 2x za měsíc výjezdy)
Pá: 8:00- 11:00

V případě potřeby změna vyhrazena. Schůzku lze po domluvě sjednat i mimo vyhrazené hodiny. Doporučujeme objednat se předem (osobně, telefonicky, e-mailem).


Náplň:
Individuální vyšetření rozumových schopností, případně osobnosti
 • zjišťování úrovně nadání dětí, podpora jejich optimálního vývoje, vytváření doporučení pro učitele i rodiče, jak nejlépe s dítětem pracovat a jak ho hodnotit
 • vyšetření školní zralosti, doporučení k odkladu školní docházky
 • zjišťování studijních předpokladů a profesní orientace vycházejících žáků
 • vyšetření v případě vzdělávacích potíží, při podezření na poruchu učení nebo u nadaných dětí
 • spolupráce s pracovníky poradenských zařízení při integraci žáků a při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů
 • zařazování žáků do různých typů škol, přeřazování mezi třídami
Poradenská činnost: osobní či výchovné problémy
(vztahy, učení, stres, tréma, konflikty, krize, sebevědomí, sebepoznání apod.)
 • konzultace, diagnostika, nápravná cvičení, krizová intervence
 • podpora a pomoc při řešení aktuálních potíží žáků
 • poskytování odborných informací, zprostředkování kontaktů na další odborníky
Skupinová práce s žáky
 • realizace pobytových akcí či setkání pro klienty SPC a jejich rodiče
 • besedy, přednášky
 • v případě potřeby náslechy ve třídách, práce s třídním kolektivem
Možnost komunikace i ve znakovém jazyce.
Psycholog SPC se řídí etickým kodexem, jehož hlavním bodem je zachovávání důvěrnosti,
zákaz vynášení jakýchkoliv informací o klientech.


Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: