100 let škola

Menu

Přihlášení

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Seznam literatury

č. autor název vydavatelství
1 Slowík Josef Speciální pedagogika grada
2 Průcha Jan, Koťátková Soňa Předškolní pedagogika portál
3 Janošová Pavlína Dívčí a chlapecká identita grada
4 Matějček Zdeněk Praxe dětského psychologického poradenství portál
5 Cséfalvay Zsolt Terapie afázie portál
6 Martínek Zdeněk Agresivita a kriminalita a školní mládeže grada
7 Mareš Jiří Pedagogická psychologie portál
8 Lechta Viktor Základy inkluzivní pedagogiky portál
9 Čadilová Věra, Žampachová Zuzana Strukturované učení portál
10 Poul Jan Dítě s vadou sluchu Jeho včasná výchova v rodině Gong
11 Holmanová Jitka Raná péče o dítě se sluchovým postižením Septima
12 Holmanová Jitka Raná péče o dítě se sluchovým postižením Septima
13 Holmanová Jitka Raná péče o dítě se sluchovým postižením Septima
14 Holmanová Jitka Raná péče o dítě se sluchovým postižením Septima
15 Michalík Jan Rodiče a dítě se zdravotním postižením Studio Press s.r.o.
16 Černá Lenka Informace o školách a zařízeních pro zdravotně postižené děti a mládež Pražská ped.-psychologická poradna
17 Freeman, Carbin, Boese Tvé dítě neslyší? Tobola
18 Freeman, Carbin, Boese Tvé dítě neslyší? Tobola
19 Šikulová R., Rytířová, V. Pohádkové příběhy k zábavě i k učení grada
20 Beníčková Marie Muzikoterapie a specifické poruchy učení grada
21 Šimanovský Z., Šimanovská B. Hry pro rozvoj zdravé osobnosti portál
22 Vopel  Skupinové hry pro život 1 portál
23 Vopel  Skupinové hry pro život 2 portál
24 Nadeau Micheline Relaxační hry s dětmi portál
25 Klenková Jiřina Možnosti stimulace preverbálních a verbálních schopností vývoje postižených dětí Paido
26 Červenková Anna Co a jak se sluchově postiženým dítětem FRPSP
27 Slavíková Ivana Pedagogicko-psychologiské poradenství č. 57 Zpravodaj Institutu Ped-Psy poradenství ČR
28 Freire Paolo Co by jste měli vědět o integraci a nevíte, koho se zeptat Rytmus
29 Kubová Libuše Speciálně pedagogická centra Septima
30 Bondy Andy, Frost Lori Vizuální komunikační strategie v autismu grada
31   Informační a komunikační technologie ve speciálním vzdělávání MŠMT
32 Rádlová Eva Speciálně pedagogická diagnostika monatex
33 Štěrbová Dana Hluchoslepota Univerzita Palackého v Olomouci
34 Roučková Jarmila Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením portál
35 Langer Stanislav Mentální retardace Nakladatelství Kotva
36 Valenta M., Krejčířová O. Psychopedie Netopejr
37 Bean Reynold Jak rozvíjet tvořivost dítěte portál
38 Gruber David Jak rozvíjet inteligenci svého dítěte Gruber-TDP
39 Vopel  Skupinové hry pro život 3 portál
40 Soriano Victoria Podpora učitelů MŠMT
41 Žáčková Hana, Jucovičová Drahomíra Metody práce s dětmi s LMD - především pro rodiče a vychovatele D & H
42   Slovník cizích slov Těšínská tiskárna
43 Červenková Anna Čtení pro rodiče malých dětí s vadami sluchu V. Gong
44 Vaněčková Vlasta Příprava na čtení sluchově postižených dětí v předškolním věku Septima
45 Vaněčková Vlasta Příprava na čtení sluchově postižených dětí v předškolním věku Septima
46 Vaněčková Vlasta Příprava na čtení sluchově postižených dětí v předškolním věku Septima
47 Vocilka Miroslav Autismus a možnosti výchovné praxe Septima
48 Strnadová Věra Hádej, co říkám Gong
49 Strnadová Věra Hádej, co říkám Gong
50 Synek František Čí jsou písmena archart
51 Perchta Kazi Pátá Mé dítě má autismus grada
52 Janotová Naděžda Kapitoly o integraci sluchově postižených dětí Septima
53 Janotová Naděžda Kapitoly o integraci sluchově postižených dětí Septima
54 Janotová Naděžda Kapitoly o integraci sluchově postižených dětí Septima
55 Janotová Naděžda Kapitoly o integraci sluchově postižených dětí Septima
56   Naše dítě je tu! FRPSP
57   Naše dítě je tu! FRPSP
58   Naše dítě je tu! FRPSP
59   Naše dítě je tu! FRPSP
60 Bubeníčková M., Kutálková D. Koktavost metodika reedukace Septima
61 Bubeníčková M., Kutálková D. Koktavost metodika reedukace Septima
62 Bubeníčková M., Kutálková D. Koktavost metodika reedukace Septima
63 Bubeníčková M., Kutálková D. Koktavost metodika reedukace Septima
64 Bubeníčková M., Kutálková D. Koktavost metodika reedukace Septima
65 Bubeníčková M., Kutálková D. Koktavost metodika reedukace Septima
66 Dvořák Josef Vývojová verbální dyspraxie Logopedické centrum
67 Kutálková, Polodová, Půstová et al. Dyslálie metodika reedukace Septima
68 Kutálková, Polodová, Půstová et al. Dyslálie metodika reedukace Septima
69 Kutálková, Polodová, Půstová et al. Dyslálie metodika reedukace Septima
70 Klenková Jiřina Kapitoly z logopedie I. paido
71 Carnegie Dale Jak se zbavit starostí a začít žít Talpress
72 Kutálková Dana Opožděný vývoj řeči Dysfázie Septima
73 Kutálková Dana Opožděný vývoj řeči Dysfázie Septima
74 Slavíková Ivana Pedagogicko-psychologiské poradenství č. 58 Zpravodaj Institutu Ped-Psy poradenství ČR
75   Raná péče Analýza situace v Evropě Evrop. agentura pro rozvoj spec. vzdělávání
76   Raná péče Analýza situace v Evropě Evrop. agentura pro rozvoj spec. vzdělávání
77 Poul Jan Dítě s vadou sluchu Jeho včasná výchova v rodině Svaz invalidů v ČSSR
78 Poul Jan Dítě s vadou sluchu Jeho včasná výchova v rodině Svaz invalidů v ČSSR
79 Leeber Jo Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje portál
80 Lynch Charlotte, Kidd Julia Cvičení pro rozvoj řeči portál
81 Lynch Charlotte, Kidd Julia Cvičení pro rozvoj řeči portál
82 Postránecký Martin Cvičíme postřeh a logiku portál
83 Guillaud Michele Relaxace v mateřské škole portál
84 Síta Rojová Věra Jóga, hry a pohádky portál
85 Koutek, Kocourková Sebevražedné chování portál
86 Kerrová Susan Dítě se speciálními potřebami portál
87 Matějček Zdeněk O rodině vlastní, nevlastní a náhradní portál
88 Prekopová, Schweizerová Neklidné dítě portál
89 Matějček Zdeněk Co děti nejvíc potřebují portál
90 Davido Roseline Kresba jako nástroj poznání dítěte portál
91 Říčan, Krejčířová Dětská klinická psychologie grada
92 Škodová, Jedlička Klinická logopedie portál
93 Thorová Kateřina Poruchy autistického spektra portál
94 Průcha Jan Pedagogická encyklopedie portál
95 Zeig Jefferey K Umění psychoterapie portál
96 Kubová Libuše Řeč obrázků - piktogramy parta
97 Bednářová, Šmardová Rozvoj grafomotoriky Cpress
98 Dvořák Josef Slovní patlavost Logopedické centrum
99 Růžičková Marie Učíme se českou znakovou řeč Septima
100 Růžičková Marie Znakování pro každý den Septima
101 Vaněčková Vlasta Skloňování podstatných jmen pro sluchově postižené děti Septima
102 Vaněčková Vlasta Skloňování podstatných jmen pro sluchově postižené děti Septima
103 Potměšil Miloň Prstová abeceda FRPSP
104 Vítková, Pipeková Tělesně postižené dítě Masarykova univerzita
105 Kábele František Rozvíjení hybnosti a řeči dětí postižených dětskou mozkovou obrnou  
106 Vaněčková Vlasta Procvičování prostorové orientace sluchově postižených dětí Septima
107 Vaněčková Vlasta Procvičování prostorové orientace sluchově postižených dětí Septima
108 Janotová Naděžda Rozvíjení zrakového vnímání a odezírání sluchově postižených dětí Septima
109 Janotová Naděžda Rozvíjení zrakového vnímání a odezírání sluchově postižených dětí Septima
110 Janotová Naděžda Rozvíjení zrakového vnímání a odezírání sluchově postižených dětí Septima
111   Čtení pro rodiče malých dětí s vadami sluchu OPTON
112 Strnadová Věra Potom ti to povíme Česká unie neslyšících
113 Barešová, Hrubý Didaktické a technické pomůcky Septima
114   Totální komunikace Pedagogické centrum Hradec Králové
115 Strnadová Věra Jaké je to neslyšet Česká unie neslyšících
116 Bezručková, Bubeníčková et al. Logopedie - metodika a didaktika Státní pedagogické nakladatelství
117 Sovák Miloš Logopedie   Státní pedagogické nakladatelství
118 Korsunskaja Metodika vyučování řeči neslyšících dětí Státní pedagogické nakladatelství
119 Sovák Miloš Logopedie předškolního věku Státní pedagogické nakladatelství
110 Sovák Miloš Logopedie předškolního věku Státní pedagogické nakladatelství
111   Veselé pohádky Nuts production
112 Gabrielová, Paur, Zeman Slovník znakové řeči Horizont
113 Tymichová Hana Nauč mě číst a psát Státní pedagogické nakladatelství
114 Potměšil Miloň Všeobecný slovník českého znakového jazyka O - Ž Fortuna
115 Mühlhauserová H. Metodický průvodce k přírovědnému učivu pro 4. ročník Sládek Znojmo
116 Palátková Dagmar Rok v mateřské škole Státní pedagogické nakladatelství
117 Černohousová Ivana Kapitoly k bilingválnímu vzdělávání MŠMT
118 Jabůrek Josef Bilingvální vzdělávání neslyšících Septima
119 Jabůrek Josef Bilingvální vzdělávání neslyšících Septima
120 Janotová Naděžda Reedukace sluchu sluchově postižených dětí Septima
121 Janotová Naděžda Reedukace sluchu sluchově postižených dětí Septima
122 Janotová Naděžda Reedukace sluchu sluchově postižených dětí Septima
123 Vaněčková Vlasta Výchova řeči sluchově postižených dětí Septima
124 Vaněčková Vlasta Výchova řeči sluchově postižených dětí Septima
125 Kaprová Zuzana Organizace činnosti spc pro děti a žáky s vadami řeči Fortuna
126 Valvoda Miloslav Šelesty ušní, Tinnus aurium Gong
127 Coufalová Jana Matematika s didaktikou pro 1. ročník učitelství        (Grygarová) Západočeská univerzita v Plzni
128 Coufalová Jana Matematika s didaktikou pro 2. ročník učitelství        (Grygarová) Západočeská univerzita v Plzni
129 Pöthe Peter Emoční poruchy v dětství a dospívání grada
130 Vítková, Vojtová et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním paido
131 Styblík a kol. Český jazyk pro 4. ročník základní školy SPN
132 Dvořáková, Styblík a kol. Český jazyk pro 2. ročník základní školy SPN
133 Styblík a kol. Český jazyk pro 3. ročník základní školy SPN
134 Styblík a kol. Český jazyk pro 5. ročník základní školy SPN
135 Klímová-Fügnerová Citová výchova v rodině Astra
136 Matějček Zdeněk Rodiče a děti AVICENUM
137 Gutvirth Jaroslav a kol.  Základy dětského lékařství pro speciální pedagogy SPN
138 Opravilová, Filcík Než půjdeš do školy 1. BLUG
139 Opravilová, Filcík Než půjdeš do školy 1. BLUG
140 Gavendová et al. Zajímavé čtení (čítanka pro 2. stupeň ZŠ speciální) 1: díl, 7. a 8.ročník Parta
141 Žižková Růžena K rozvíjení poznání myšlení a řeči dětí předškolního věku SPN
142 Malý, Hruška, Kouřil, Poul Obrázkový slovník pro ZŠ pro neslyšící a ZŠ pro záky se zbytky sluchu SPN
143 Málková Marie Pracovní sešit PRVOUKA 3. ročník ZŠ pro SP Septima
144 Herbert et al. Poznáváme svět 1 - pracovní sešit k prvouce SPN
145 Rufertová, Kordová Já jsem školák Pansofia
146 Mühlhauserová H. Souor námětů, úkolů a zajímavostí k přírodovědnému učivu pro 4. ročník Sládek Znojmo
147 Mladá, Podroužek Prvouka pro 3. ročník základní školy SPN
148 Štiková Věra Přírodověda 4, uč. pro 4. ročník ZŠ Nová škola
149 Štiková Věra, Tabarková Jana Vlastivěda 4, poznáváme naši vlast (4. ročník ZŠ) Nová škola
150 Stříbrná a kol. Vlastivěda 4 hlavní události nejstarších českých dějin Nová škola
151 Matyášek, Štiková, Trna Přírodověda 5 člověk a jeho svět (5. ročník) Nová škola
152 Málková Marie Prvouka 2 pro ZŠ pro SP Čihák tisk
153 Tupý, Kubová Prvouka (2. ročník zvláštní školy) Septima
154 Bedrnová Vlasta Matematika pro 1. ročník zvláštní školy, manipulační listy SPN
155 Potůčková Jana Prvouka 2. díl Studio 1+1
156 Tupý, Kubová Prvouka pro 3. ročník zvláštní školy Septima
157 Vítková Marie Speciální pedaogika v raném a předškolním věku se zřetelem na rozvoj výtvar. aktivit Masarykova univerzita
158 Fischerová, Jenternová Obrázkový slovník pro zvídavé děti Fortuna
159 Polášková, Vítková Úkoly specilní pedagogické diagnostiky (děti předškolního věku s tělesným postižením) Masarykova univerzita
160 Dyršmídová Počty pro střední stupeň pomocné školy Septima
161 Blažková, Gundzová Počty pro nižší stupeň pomocné školy Septima
162 Plicková, Tetaourová Abeceda chytrých dětí Axióma
163 Dvořák, Josef  Logopedický slovník (terminologický a výkladový) Logopedické centrum
164 Kittel, Anita Myofunkční terapie Grada - Avicenum
165 Holmanová Jitka Raná péče o dítě se sluchovým postižením Septima
166 Holmanová Jitka Raná péče o dítě se sluchovým postižením Septima
167 Holmanová Jitka Raná péče o dítě se sluchovým postižením Septima
168 Holmanová Jitka Raná péče o dítě se sluchovým postižením Septima
169 Holmanová Jitka Raná péče o dítě se sluchovým postižením Septima
170 Holmanová Jitka Raná péče o dítě se sluchovým postižením Septima
171 Holmanová Jitka Raná péče o dítě se sluchovým postižením Septima
172 Holmanová Jitka Raná péče o dítě se sluchovým postižením Septima
173 Svobodová, Karla Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem Septima
174 Svobodová, Karla Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem Septima
175 Janotová Naděžda Odezírání u sluchově postižených Septima
176 Kutálková Dana Dyslálie metodika reedukace Septima
177 Klenková Jiřina Logopedie Grada
178 Morales, Castillo Rodolfo Orofaciální regulační terapie portál
179 Morales, Castillo Rodolfo Orofaciální regulační terapie portál
180 Lechta Viktor Symptomatické poruchy řeči u dětí portál
181 Bendová, Petra Dítě s narušenou komunikační schopností ve škole grada
182 Bendová, Petra Dítě s narušenou komunikační schopností ve škole grada
183 Eichlerová, Havlíčková Logopedické pohádky portál
184 Lechta Viktor Terapie narušené komunikační schopnosti portál
185 Průcha, Jan Dětská řeč a komunikace Grada - psyché
186 Průcha, Jan Dětská řeč a komunikace Grada - psyché
187 Špačková, Alena Umění dialogu Grada
188 Janáčková, Kamiš Á, BÉ, CÉ, DÉ kočka přede   Abeceda pro prvňáčky pansofia
189 Odstrčilíková Y. Metodické listy k prevenci log. vad a rozvoji kom. dovedností u dětí předškol. věku Středisko služeb školám Vsetín
190 Jadvižáková, Reitterová, Vaňková Řečová výchova 3 Compacta Brno
191   Zlomíš si jazýček    - dětem k rozvíjení řeči Pansofia
192 Ladová, Holas, Staudková Živá abeceda ALTER
193   Můj vláček -  9/2009 České dráhy
194   Můj vláček -  11/2009 České dráhy
195   Můj vláček  -  12/2009 České dráhy
196   Můj vláček  -  12/2009 České dráhy
197 Horáková, Radka Sluchové postižení, úvod do surdopedie portál
198 Michalová, Zdenka Předškolák s problémovým chováním   Projevy, prevence a m,ožnosti ovlivnění portál
199 Štěpán, Petráš Logopedie v praxi  -  metodická příručka Septima
200 Perutková, Svobodová Logopedie v praxi  -  obrázkový pracovní sešit Septima
201 Bytešníková Ilona Komunikace dětí v předškolním věku Grada
202 Valenta Milan Školská integrace žáků se zdravotním postižením Investice do rozvoje vzdělávání
203 Pulda Miloš O výuce odezírání Gong
204   Pedagogicko-psychologické poradenství    59/2010 Zpravodaj IPPP
205   Pedagogicko-psychologické poradenství    60/2011 Zpravodaj IPPP
206 Říhová Alena Poruchy autistického spektra  (pomoc pro rodiče dětí s PAS UP Olomouc
207 Říhová Alena Poruchy autistického spektra  (pomoc pro rodiče dětí s PAS UP Olomouc
208   Kursy odezírání Gong
209   Nedoslýchavost a sluchadlo Gong
210 Štěrba Karel Logopedická péče na zvláštní škole Septima
211   Otázky defektologie    XXIII  (1980-81)/4     Státní pedagogické nakladatelství
212   Otázky defektologie    28 (1985-86)/4     Státní pedagogické nakladatelství
213   Česká logopedie  1991 Knižní podnikatelský klub Praha
214 Petříčková Renata, Vaněček Michal Pohádky ze stříbrného města (1) NUT´S PRODUCTION,Nadace 
215 Petříčková Renata, Vaněček Michal Pohádky ze stříbrného města (2) NUT´S PRODUCTION,Nadace 
216 Petříčková Renata, Vaněček Michal Pohádky ze stříbrného města (3) NUT´S PRODUCTION,Nadace 
217 Petříčková Renata, Vaněček Michal Pohádky ze stříbrného města (4) NUT´S PRODUCTION,Nadace 
218 Petříčková Renata, Vaněček Michal Pohádky ze stříbrného města (5) NUT´S PRODUCTION,Nadace 
219 Petříčková Renata, Vaněček Michal Pohádky ze stříbrného města (6) NUT´S PRODUCTION,Nadace 
220   Moje druhá knížka - 1.vyd. Librex
221   Příběhy myšky Pavlínky J + J Morava
222   Moje první knížka - 2.vyd. Librex
223   Šimon, Toník a jejich kamarádi ve školce (všestranný rozvoj dětí od 4-5 let) Portál
224 Mádrová Eva Učíme se hrou Práce
225 Linc Vladimír Psaní jako hraní - 2. díl fi Blug
226 Půstová, Zuzana Psychomotorický vývoj sluchově postižených dětí v předškol. Věku Septima
227 Potměšil Miloň Čtení k surdopedii UP Olomouc
228 Rheinwaldová Eva Rodičovství není pro každého MOTTO
229 Potměšil Miloň Úvodní stati k výchově a vzdělávání SP Fortuna
230   Když naše dítě neslyší     První informace pro rodiče… (1) FRPSP
231   Když naše dítě neslyší     První informace pro rodiče… (2) FRPSP
232   Když naše dítě neslyší     První informace pro rodiče… (3) FRPSP
233   Když naše dítě neslyší     První informace pro rodiče… (4) FRPSP
234   Když naše dítě neslyší     První informace pro rodiče… (5) FRPSP
235   Když naše dítě neslyší     První informace pro rodiče… (6) FRPSP
236 Cognet, Georges Dětská kresba jako diagnostický nástroj portál
237 Vocilka, Miroslav Autismus a možnosti výchovné praxe Septima
238 Radosa, Pavol Dieťa v zdraví a chorobe Osveta
239 Pěgřím, Valachovič Somatologie    Učebnice pro zdravotnické školy AVICENUM
240 Eichlerová Ilona, Havlíčková Jana Já mám v krabici cukr a krupici portál
241 Eichlerová Ilona, Havlíčková Jana Já mám v krabici cukr a krupici portál
242 Krahulcová Beata Dyslalie - Patlavost    Vady a poruchy výslovnosti Beakra
243 Krahulcová Beata Dyslalie - Patlavost    Vady a poruchy výslovnosti Beakra
244 Klimková Irena Trpaslík v trávě spí portál
245 Klimková Irena Trpaslík v trávě spí portál
246 Pilařová Marie Šimonovy pracovní listy č. 5   Grafomotorická cvičení portál
247 Charvátová-Kopicová, Boháčová Šimonovy pracovní listy č. 6   Logopedická cvičení I portál
248 Charvátová-Kopicová, Boháčová Šimonovy pracovní listy č. 7   Logopedická cvičení II portál
249 Frančíková, Štanclová Šimonovy pracovní listy č. 15  Rozvoj sluchového vnímání portál
250 Frančíková, Štanclová Šimonovy pracovní listy č. 17  Hrajeme si, kreslíme, počítáme portál
251 Kopečná, Doležalová, Šiblová Šimonovy pracovní listy č. 20 Rozvoj myšlení a řeči, výtvarné… portál
252 Pávková Bohdana Jak se kluci a holky učili říkat L, ĎŤŇ, SCZ, ŠČŽ, R a Ř edika
253 Kolbábková, Ondáková Upovídaná pastelka   Logopedicko grafomotorická cvičení Temi cz
254 Kolbábková, Ondáková Upovídaná pastelka   Logopedicko grafomotorická cvičení Temi cz
255 Adamcová Eva Angličtina pro technikov Slovenské vydavatelstvo…
256   Ruský jazyk   Učebnice pro studium… Státní pedagogické nakladatelství
257 Malá Eva Schizofrenie v dětství a adolescenci Grada
258 Vendel Štefan Kariérní poradenství Grada
259 Slowík Josef Speciální pedagogika Grada
260 Šauerová, Špačková, Nechlebová Speciální pedagogika v praxi Grada
261 Munkšnáblová, Martina Péče o dítě s postižením sluchu Grada
262 Kriegelová, Marie Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescenci Grada
263 Martínek Zdeněk Agresivita a kriminalita a školní mládeže Grada
264 Říčan, Krejčířová Dětská klinická psychologie Grada
265 Knotová, Dana Školní poradenství Grada
266 Janošová Pavlína Dívčí a chlapecká identita Grada
267   Kochleární implantáty: rady a zkušenosti FRPSP
268 Horáková, Radka Sluchové postižení, úvod do surdopedie portál
269 Cognet, Georges Dětská kresba jako diagnostický nástroj portál
270 Klippert, Heinz Trénink komunikace a komunikačních kompetencí edika
271 Šeďová, Švaříček, Šalamounová Komunikace ve školní třídě portál
272 Michalová, Zdenka Předškolák s problémovým chováním   Projevy, prevence a m,ožnosti ovlivnění portál
273 Hartl, Hartlová Velký psychologický slovník portál
274 Novotná, Čuma Hravá Logopedie edika
275 Novotná, Čuma Hravá Logopedie edika
276 Janotová, Řeháková Surdopedie    Komunikace sluch. postižených Státní pedagogické nakladatelství
277 Říha, Bohumil Adam a Otka Albatros
278   Obecná biologie Státní pedagogické nakladatelství
279 Kašová, Jana Patero pohádek Středočeské nakladatelství a knihkupectví
280 Pulda, Lejska Jak žít se sluchovou vadou ISBN
281 Matějček, Dytrych Děti, rodina a stres   Čeho se nejvíc bojím Ministerstvo zdravotnictví ČR
282 Křivohlavý, A. Psychologická rehabilitace zdravotně postižených AVICENUM
283 Borovanský, Ladislav Anatomie   učební text pro zdravotnické školy Státní zdravotnické nakladatelství
284 Matějček, Zdeněk Vývojové poruchy čtení SPN
285   Somatopatologie SPN
286 Malá, Klementa Biologie dětí a dorostu SPN
287 Chmelařová, Žilová Vývojové poruchy učení na základní škole  
288 Černá, Marie Lehké mozkové dysfunkce Karolinum - UK Praha
289   Malí géniové   -   Můj dům Morava distri 
290   Malí géniové   -   Moje první slova Morava distri 
291   Obrázky pro nejmenší Mladé letá, Bratislava
292 Piaget A., Inhelderová B. Psychologie dítěte portál
293 Rečičárová Mária Tinnitus   Diagnostika a liečba Vydavateľstvo Georg
294 Zelinová Milota Hry pro rozvoj emocí a komunikace Portál
295 Kaleja, Zezulková, Franiok Žák se spec. vzděl. potř. v pedagogické komunikaci Ostravská univerzita
296 Kaleja, Kovářová, Zezulková, Franiok Podpora terc. vzdělávání studentů se specifickými vzděl….. Ostravská univerzita
297 Bláha A. Sociologie dětství Ústřední učitelské nakladatelství a knihkupectví
298 Čech M. Úvod do teorie výchovy a vyučování ve spec. pedagogice etopedické Pedagogická fakulta univerzity Palackého
299   Kouzelný svět Nutś production
300   Říše zvířat  (encyklopedie) Fortuna
301 Říha, Kalousek Dětská encyklopedie Albatros
302 Linc Vladimír, Kábele František Slabikář   Naše čtení Scientia   pedagogické nakladatelství
303 Žáček, Zmatlíková Slabikář  Alter
304   Moje první knížka  Librex
305   Moje druhá knížka Librex
306   Můj první obrázkový slovník Librex
307   První kniha pro nejmenší Librex
308   1000 malovaných slov Mladé letá, Bratislava
309   Encyklopedie pro nejmenší Albatros
310 Krojzlová Hana Prvouka pro 2. ročník ZŠ (2. část) Fortuna
311 Krojzlová Hana Prvouka pro 2. ročník ZŠ (1. část) Fortuna
312 Horník Ladislav Pracovní sešit pro prvňáky - sbírka úloh z českého jazyka Pansofia
313 Ottová Radka Začínáme číst  pro přípravný ročník ZŠ pro SP Septima
314 Ottová Radka Začínáme číst  pro přípravný ročník ZŠ pro SP Septima
315 Ditmarová Drahomíra Veselé čtení   Pracovní sešit k čítance I pro ZŠ pro SP Septima
316   Pracovní sešit k živé abecedě Alter

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: