100 let škola

Menu

Přihlášení

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Projekt Comenius 2007 - 2009
Socrates/Comenius1 2003 - 2006
Kypr - Youth in Action Programme 2007


Projekt Comenius

Název projektu:

"Comparative exchange study of teaching methods, models, procedures and supplementing supportive measures for the education of the hearing impaired"
„ Srovnávací studie vyučovacích metod, modelů, postupů a doplňkových podpůrných opatření ve vzdělávání sluchově postižených“

Partnerské školy projektu:

Athens Special Lyceum for the Deaf and Heard of Hearing – Řecko /koordinátor/
Nicosia Special Deaf School – Kypr
Speciální MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí – ČR
Rheinisch - Westfalisches Berufskolleg Essen - Německo

Průběh projektu:

Po dobu dvou let trvání projektu se uskutečnilo 8 setkání.

14. - 18.října 2007 v Athenách, Řecko
2. - 6.března 2008 v Essenu, Německo
1. – 5.dubna 2008 v Nicosii, Kypr
12. – 15.května 2008 ve Valašském Meziříčí, Česká republika
22. - 26.září 2008 v Essenu, Německo
14. – 16. října 2008 ve Valašském Meziříčí, Česká republika
15. – 19. března 2009 v Nicosii, Kypr
11. – 15. května 2009 v Athenách, Řecko

Cíle projektu:

Hlavním cílem našeho partnerství bylo – poskytnout učitelům, kteří se věnují neslyšícím možnost srovnání metod, modelů, postupů a doplňkových podpůrných prostředků, se kterými se setkávají během své každodenní praxe a také možnost sdílení svých zkušeností, abychom dosáhli určitého návrhu na co nejvhodnější využití při vzdělávání sluchově postižených v národních znakových jazycích a národních psaných/mluvených jazycích podle uvážení. Během setkání v Aténách, Essenu, Nikosii a ve Valašském Meziříčí se probíraly následující témata : 1) Modul infrastruktury – legislativa školství, podmínky a předpoklady.
2) Modul zaměřený na pedagogy – jazyková způsobilost, rozhodnutí o používání komunikace ve znakovém jazyce/orální komunikace/písemné komunikace
3) Modul zaměřený na studenty a žáky – rozlišné způsoby komunikace, řešení různých vzdělávacích potřeb, podpora čtení a porozumění textu, komunikační a sociální výcvik, vhodné metody a podpůrná opatření, možnosti bilinguálního vzdělávání, rozmanité cíle a praxe integrace, přenos ze základní stupně vzdělávání na střední školu
4) Satelitní modul - spolupráce s rodiči, spolupráce s organizacemi Neslyšících, kochleární implantáty a rozvoj vzdělávacích potřeb

Ačkoliv zázemí a systém partnerských škol se různí, zdá se, že je silná snaha používat poměrně stejné postupy, metody a podpůrné prostředky ve vzdělávání Neslyšících.


Hodnocení:

Jednacím jazykem byla angličtina a také znakové jazyky jednotlivých národů. Komunikace na jednotlivých setkáních zahrnovala všechny jednací jazyky, ve smyslu toho, že se jednání účastnili tlumočníci do znakových jazyků, aby bylo zaručena plná participace neslyšících kolegů v projektu. Komunikace na dálku se uskutečňovala skrze emailovou korespondenci.

Spolupráce byla výtečná a vysoce produktivní a kreativní. Nejdůležitějším aspektem spolupráce byla vzájemná ochota sdílet podmínky a názory, ochota učit se jeden od druhého , navrhnout řešení a porozumět jedinečnostem a specifikám v jednotlivých státech. Všechny školy se rovnocenně zapojily a účastnily ve všech stádiích projektu.

Socrates / Comenius1

Speciální základní škola pro sluchově postižené ve valašském Meziříčí se zapojila do projektu Socrates/Comenius1 v září školního roku 2003-2004.

Název / Téma projektu:

GETTING THE HEARING IMPAIRED TO KNOW CULTURAL SIMILARITIES AND DIFFERENCES IN MULTICULTURAL EUROPE.
SEZNÁMENÍ SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH S PODOBNOSTMI A ROZDÍLY V MULTIKULTURNÍ EVROPĚ.
Doba trvání projektu: 3 roky

Partnerské školy projektu:

Athens Special Lyceum for the Deaf and Heard of Hearing – Řecko /koordinátor/
Nicosia Special Deaf School – Kypr
Tartu Hiie Kool – Estonsko
Centre Provincial d´Enseignement Special de Mons – Belgie
College Jean Moulin – Poitiers – Francie
Speciální MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí – ČR

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo umožnit zúčastněným sluchově postiženým žákům, studentům i učitelům získat mezinárodní sociokulturní zkušenosti a co nejlépe poznat partnerské země – jejich kulturu, zvyky tradice, systém výchovy a vzdělávání sluchově postižených i život komunity sluchově postižených v jednotlivých zemích. Toto poznání by mělo vést ke správnému vnímání vlastní identity vedoucí k integraci v multikulturní Evropě.

Průběh projektu:

Po dobu tří let trvání projektu se uskutečnilo 9 setkání.

setkání – Athény / Ŕecko – úvodní setkání – školní rok 2003/2004
setkání – Valašské Meziříčí / ČR – téma: Moje škola, 2003/2004
setkání – Tartu / Estonsko – téma: Moje škola, 2003/2004
setkání – Tartu / Estonsko – téma: Olympijské hry v Athénách, 2004/2005
setkání – Valašské Meziříčí / ČR – téma: Moje město a okolí, 2004/2005
setkání - Nicosia / Kypr – téma: Moje město a okolí, 2004/2005
setkání - Mons / Belgie – téma: Národní zvyky,tradice,svátky, 2005/2006
setkání - Poitiers / Francie – téma: Život komunity neslyšících, 2005/2006
setkání - Athény / Řecko – závěrečné setkání, 2005/2006

Aktivity a výstupy projektu:

V rámci zadaných témat vznikly v naší škole 4 videosnímky:

„Jeden den v naší škole“
„Valašské Meziříčí a jeho okolí“
„Valašské zvyky a tradice“
„Život komunity neslyšících v našem regionu“

Během tří let trvání projektu byly v rámci zadaných témat vytvořeny výtvarné práce pravidelně prezentované v prostorách školy, všichni účastníci projektu (žáci, studenti i učitelé) byli po celou dobu v kontaktu prostřednictvím e-mailů, o veškerých aktivitách projektu byla průběžně vedena dokumentace, všechna setkání byla představena na nástěnkách v prostorách školy a v závěru každého projektu byla vypracovaná zpráva pro Národní agenturu v Praze. V rámci „Dne otevřených dveří“ byly tyto práce opět vystaveny v prostorách školy a představeny tak rodičům našich žáků, bývalým žákům, studentům a široké veřejnosti. Během prvního setkání ve Valašském Meziříčí byli všichni účastníci přijati starostou města na městském úřadě.
Užívání Angličtiny jako hlavního komunikačního jazyka vedlo k jejímu zdokonalení u všech účastníků projektu.Kypr - Youth in Action Programme

Studenti střední školy se zúčastnili programu Evropské Unie pro rovnocenné příležitosti YOUTH IN ACTION ve dnech 1. - 9. listopadu 2007. Tohoto programu se kromě nás zúčastnili neslyšící studenti z Kypru, Maďarska a Řecka (řecká skupina ale nakonec bohužel nedorazila). Z každého státu přijelo celkem 6 studentů (3 dívky a 3 chlapci), tlumočník a vedoucí skupiny. Tomuto listopadovému programu předcházelo přípravné setkání 29. 6. - 3. 1. 2007, kterého se účastnila jedna studentka a učitel. Neslyšící studenti si měli připravit zahrát, zaznakovat tedy převyprávět jeden národní příběh, báji či pověst o lásce. Ten pak předvedli v Lefkosii na Kypru. Naši studenti si vybrali baladu Vodník. Celý tyden se pak věnovali vymýšlení společného vlastního milostného příběhu. Studenti byli rozděleni do tří národnostně promíchaných skupin. Tato nová tři představení byla pak představena při večerním vyprodaném představení v místním divadle, které mělo obrovský úspěch. Studenti se nejen obohatili ve znakovém jazyce jiných národů, ale také poznali nové kultury a rysy dalších evropských zemí. Mohli se dozvědět jak žijí neslyšící v ostatních státech. Získali nejen nové zkušenosti, ale také nová přátelství.


Projektu se zúčastnili tito studenti naší školy:
* Martina Vaňková
* Marie Mikulíková
* Veronika Grygarová
* Lukáš Murín
* Mirek Březina
* Marek Bartošek
Učitelský doprovod:
* Mgr. Renata Fišrová
* Mgr. Markéta Škrýpková

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: