100 let škola

Menu

Přihlášení

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Nadační fond

Adresa: Vsetínská 454, 757 14 Valašské Meziříčí

IČO: 44740808

Číslo účtu: 1854946339/0800

Předsedkyně správní rady nadačního fondu:

Členové správní rady nadačního fondu:

Revizor:


Nadačním fond při Mateřské, základní a střední škole pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí byl zapsán do nadačního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu N, vložce číslo 137, dne 24. března 1999, pod identifikačním číslem 44 74 08 08.

Nadační fond je neziskovou organizací. Finanční prostředky, které se nám podaří získat, používáme zpětně pro naše studenty a žáky.

V minulých letech byly finanční prostředky použity například na:

* příspěvky poskytnuté studentům ve formě úhrad jízdného, ubytování a cen při celostátních sportovních hrách pro sluchově postižené žáky
* příspěvky na vstupné při různých kulturních akcích (kina, divadla, loutková představení)
* příspěvky na dopravu na výstavy, exkurze
* zakoupení odměn výborným žákům a studentům při úspěšném ukončení školní docházky, učebního oboru nebo střední školy

Finanční prostředky, které se nevyčerpají v aktuální roce, jsou převedeny do let následujících.

Jak přispět?V případě, že se rozhodnete podpořit náš nadační fond, můžete tak učinit prostřednictvím Vašich dětí, které od nás obdrží doklad o zaplacení Vámi poskytnuté částky, nebo můžete vložit finanční prostředky přímo na náš účet číslo: 1854946339/0800, který je veden u České spořitelny.

Zaplacenou částku lze dle Zákona o dani z příjmů § 15 odst. 8 a § 20 odst. 8 uplatnit jako odčitatelnou položku ze základu daně jak u právnických, tak i fyzických osob, podnikatelů i občanů.

Za veškeré Vámi poskytnuté finanční prostředky Vám děkujeme.

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva 2009

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: