100 let škola

Menu

Přihlášení

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Logopedické třídy

I. Logopedická třída
Učitelka MŠ : Hana Lukášová
Logopedická asistentka: Irena Machalová
Asistentka pedagoga: Bc. Alice Králíčková

II. Logopedická třída
Vedoucí učitelka MŠ : Alena Kundrátová
Logopedická asistentka: Mgr. Eva Kubínová

Tyto třídy navštěvují děti předškolního věku ( 4 – 6 let ).
Zabýváme se zde logopedickou péčí u dětí s patlavostí, koktavostí a dysfázií. U některých dětí se vyskytují i kombinované vady.
Nabízíme individuální intenzivní logopedickou péči v malém kolektivu dětí.
Činnosti probíhají podle Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ. Zaměřujeme se hlavně na kompetence v oblasti řeči a jazyka – na nápravu a rozvoj řeči. Na rozvoj správného dýchání, artikulačního, rytmického a kinestetického cvičení. Umožňujeme dětem pobyt v příjemném a klidném prostředí, nabízíme dostatek podnětů k tvořivým činnostem a prožitkům. Podporujeme rozvíjení dětské fantazie, zájmů a nadání.
Pokud děti nápravu zvládnou v průběhu roku, mohou se vrátit zpět do své kmenové mateřské školy.
Naše telefonní číslo je: 778 449 495
V případě zájmu o docházku Vašeho dítěte do logopedické třídy mateřské školy kontaktujte Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči (PaedDr. Odstrčilíková) na tel. č. 576 809 839 (pondělí 9.00 – 14.00).

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: