100 let škola

Menu

Přihlášení

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Kritéria pro přijetí do MŠ

Ředitel Mateřské školy, základní školy a střední školy pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 (dále jen mateřská škola) stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst.2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí v době termínu vyhlášeného zápisu přesáhne stanovený počet povolených, volných míst ve specializovaných (logopedických, surdopedických) třídách mateřské školy:

  1. věk dítěte
  2. stupeň podpůrných opatření dle doporučení školského poradenského zařízení

Pro přijetí k základnímu vzdělávání musí předložit zákonný zástupce dítěte:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP)

Vyhodnocení podaných žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ pro sluchově postižené Valašské Meziříčí, Vsetínská 454, bude prováděno bodovým systémem. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. V případě rovnosti bodů bude při rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vycházeno ze závažnosti diagnózy.

O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitel školy.

  Mgr. Antonín Liebel, ředitel školy

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: