100 let škola

Menu

Přihlášení

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Internát

Ubytování studentů je zajištěno v historické a nové budově školy. Historická budova byla postavena v roce 1911 a v roce 2006 byla otevřena nová budova - střední škola a internát pro chlapce.

Škola je v centru města, obklopená školním parkem. Žáci a studenti mají k dispozici nový sportovní areál - tělocvičnu, hřiště na kopanou s atletickým oválem, hřiště na košíkovou a tenis. Žáci a studenti jsou rozděleni do výchovných skupin s přihlédnutím k věku. Každá skupina má k dispozici účelně vybavenou klubovnu. Škola dětem a studentům zajišťuje celodenní stravování. Kromě toho mohou využívat žákovských kuchyněk k přípravě individuálních jídel. V historické budově mají přístup do učeben výpočetní techniky. Na internátě chlapců střední školy je internet zaveden přímo do pokojů.

Internát nabízí pro kvalitní využití volného času dětem ZŠ i studentům SŠ činnosti v různých kroužcích.

Na víkend odjíždí žáci základní školy i studenti střední školy domů.

Základní škola

Ubytování

Součástí krásného areálu školy je internát. Poskytuje ubytování dětem ze vzdálených míst. Slouží k ubytování žáků MŠ a ZŠ. Cílem pedagogických pracovníků je vytvořit klima internátu, které by se přiblížilo prostředí domova. Internát tvoří dvou a třílůžkové pokoje se standardním vybavením, společné místnosti výchovných skupin - klubovny s televizory, videorekordéry, počítačová místnost, kuchyňka a dostatečným množstvím společenských her a hraček.

Stálou osnovou denního života v internátu je režim dne, v jehož rámci probíhají pravidelné, denně se opakující úkony. Pro každého žáka ubytovaného na internátě je závazný „Vnitřní řád internátu“, který vytváří prostor pro organizovanost, pořádek a vytváří pro děti bezpečné prostředí.

Organizace dne

 • 6,45 - 7,20 Budíček, ranní osobní hygiena, úprava lůžek a úklid ložnic
 • 7,20 - 7,40 Snídaně
 • 7,40 - 7,55 Odchod do školy - příprava na vyučován
 • 11,35 - 12,30 Oběd - část I.stupně
 • 12,30 - 13,15 Oběd - I. a II.stupeň - polední přestávka
 • 15,30 - 16,10 Odpolední svačina
 • 16,00 - 17,00 Činnosti skupin podle výchovných programů
 • 17,00 - 18,00 Příprava na vyučování
 • 18,00 - 18,30 Večeře,úklid jídelny a prostorů denního pobytu
 • 18,30 - 19,45 Osobní volno + osobní hygiena 1.-4.třída
 • 20,00 Večerka 1.-4.třída
 • 18,30 - 20,00 Večerní zaměstnání 5.-9.třída
 • 20,00 - 20,30 Osobní hygiena 5.-9.třída
 • 20,30 - 21,00 Osobní volno 5.-7.třída
 • 21,00 Večerka 5.- 7.třída
 • 20,30 - 21,45 Osobní volno 8.-9.třída
 • 21,45 Večerka 8.- 9.třída - noční klid

Organizace týdne

Organizace týdne zajišťuje dětem pestrost činností, které zabezpečují dostatek relaxace. Na tvorbě týdenního programu se spolu s vychovateli podílejí i děti. Nosnou činností týdenního programu jsou hry, sportovní činnost a pravidelná příprava na vyučování. Vychovatelé dbají na vyváženost mezi aktivním a pasivním odpočinkem, respektují přání, věk a zdravotní stav dětí. Děti jsou po vyučování v malých skupinách, které zpravidla odpovídají jejich třídním kolektivům. Vychovatelé celý týden nahrazují rodiče, pečují o každé svěřené dítě po všech stránkách a denně pomáhají dětem s přípravou na vyučování.

Organizace volného času.

Děti mají po skončení vyučování možnost širokého výběru zábavy jak v budově školy,na internátu tak i venku. Před školou je krásný park, kde děti jezdí na kolech, hrají si na pískovišti nebo využívají zařízení pro nejmenší děti. Ke škole patří sportovní areál s několika hřišti s umělým povrchem na míčové hry víceúčelová sportovní hala, herna stolního tenisu a posilovna. Dalšími aktivitami jsou činnosti mimo školu.Vycházky do přírody, do města, exkurze,plavání bruslení, lyžování a bobování, návštěvy kina, výstav a jiných kulturních představení jsou běžnou součástí života dětí na internátě.

Zájmová činnost - kroužky

Žákům základní školy ubytovaným v internátě jsou vytvořeny velmi dobré podmínky pro aktivní využívání volného času. Děti ze základní školy mohou navštěvovat kroužky:

 • malá kopaná
 • basketbal
 • lehká atletika
 • stolní tenis
 • posilování
 • dopravní

Vedoucími kroužku jsou zkušení vychovatelé.

Akce organizované internátem

Při zohledňování zájmů a věku dětí ZŠ probíhají akce, které organizují nebo se podílejí na organizaci vychovatelé:

 • městské kolo dopravní výchovy
 • celostátní kolo dopravní soutěže
 • loutková divadelní představení
 • dopravní výchova na dopravním hřišti DDM
 • účastna akcích pořádaných DDM Val. Meziříčí a přírodovědném oddělení
 • pravidelné návštěvy soukromé HOBBY ZOO ve Val. Meziříčí
 • pravidelné zábavné vaření ve školní kuchyňce
 • vzdělávací programy o škodlivosti sociálně patologických jevů
 • sportovní činnost v městském koupališti ve Valašském Meziříčí
 • plavání na krytých bazénech v Rožnově pod Radhoštěm nebo v Hranicích na Moravě
 • návštěvy bowlingu nebo kuželny ve Val.Meziříčí
 • atletická olympiáda žáků ZŠ na sportovištích školy
 • zimní výlet na Pustevny
 • Mikulášská nadílka ve spolupráci s rodiči dětí
 • Vánoční besídka
 • šachové soutěže pro chlapce a dívky
 • školní turnaj ve stolním tenise
 • účast chlapců a dívek na turnajích v basketbalu a malé kopané v partnerských speciálních školách
 • turnaj moravských škol ve florbale
 • celorepubliková počítačová soutěž pro sluchově postižené žáky
 • pravidelné promítání filmů ve školním domácím kině
 • účastna Celostátních sportovních hrách pro neslyšící děti a mládež
 • návštěva muzea historických automobilů v Kopřivnici

Střední škola a odborné učiliště

Ubytování

Internát SPŠE, SOU a ZAH je součástí areálu školy, který se nachází v nově postaveném objektu a zajišťuje teoretickou i praktickou výuku a internátní ubytování pro chlapce. Děvčata jsou ubytována v internátu, který je v objektu historické školy. Pobyt na internátě začíná nedělí od 16,00 hod. a končí pátečním odjezdem studentů domů. Studenti jsou ubytovaní ve 2-3 lůžkových pokojích hotelového typu. Sociální zařízení je součástí dvou pokojů. Na každém pokoji jsou instalovány PC s internetem. Na internátě mají k dispozici společenské místnosti vybavené televizory, videorekordéry, DVD přehrávači, časopisy a dostatečným knižním fondem. Mimo počítačů na pokojích mají denně přístup k internetu v informačním centru. Pro studenty jsou k dispozici dvě kompletně vybavené kuchyňky, kde si mohou uvařit. Prostory internátu jsou vybaveny tak, aby vytvořily ubytovaným podmínky pro relaxaci, přípravu na vyučování a zábavu.

Organizace dne
 • 6,00 - 6,30 Budíček, ranní osobní hygiena, úprava lůžek a úklid ložnic
 • 6,30 - 6,50 Snídaně
 • 6,50 - 7,00 Odchod do školy a na praxi - příprava na vyučování
 • 7,00 – 12,30 Dopolední teoretická a praktická výuka
 • 12,30 - 13,30 Oběd , polední přestávka
 • 13,30 - 14,40 Odpolední výuka
 • 14,40 - 17,30 Osobní volno, plnění akcí a úkolů dle výchovného programu , činnost zájmových kroužků, využívání infocentra, práce na PC
 • 17,30 - 18,00 Příprava na vyučování, kontrola plnění studijních povinností
 • 18,00 - 18,30 Večeře
 • 18,30 - 19,30 Osobní volno, samostudium
 • 18,30 - 21,00 Činnost zájmových kroužků, sportovní aktivity, kino, divadlo, sledování televize, sportovních přenosů, DVD, práce na PC
 • 20,00 – 21,00 Využívání tělocvičny, posilovny, herny stolního tenisu, venkovního atletického areálu,basketbalového hřiště a tenisového hřiště
 • 21,00 - 21,30 Osobní hygiena, příprava lůžkovin, úklid osobních věcí
 • 21,30 - 22,00 Individuální činnost
 • 22,00 Večerka
Organizace volného času

Cílem pedagogických pracovníků je vytvořit na internátě příznivé klima tak, aby se studenti na internátě cítili jako doma. Volný čas je vyplňován pestrým programem, který jim nabízejí vychovatelé. Na sestavování programů se podílejí spolu s vychovateli i studenti. Pro pestré využívání svého volného času mají k dispozici sportovní areál školy, mohou navštěvovat zájmové kroužky, využívat zařízení města - kino, divadlo, bazén, zimní stadion, bowling, kuželny,.... Dále se mohou zúčastňovat turistických a poznávacích výletů po okolí Valašska, organizovaných vychovateli. Při činnostech mimo školu je používáno školní auto. Sportovně založeným studentům slouží k tréninkům a zábavě hřiště na kopanou s umělým povrchem, atletický areál, tenisové kurty s cvičnou tenisovou stěnou, hřiště na basketbal s umělým povrchem, hřiště na odbíjenou, víceúčelová tělocvična, posilovna a herna stolního tenisu. S výsledky tréninkového úsilí se studenti mohou prezentovat v utkáních mezi studenty jiných škol, sportovních klubů, partnerských speciálních škol nebo na celostátních sportovních hrách pro sluchově postiženou mládež.

Zájmová činnost

Žákům SPŠ E,SOU a ZAH je nabízena možnost aktivně trávit volný čas pod vedením vychovatelů v kroužcích:

 • odbíjená
 • posilování
 • výtvarný
 • taneční
 • lehká atletika
 • stolní tenis
 • florbal
 • turistický
 • kopaná
 • vaření
 • společenská výchova „Gentleman „

Aktivní sportovci mohou trénovat v oddílech LA a kopané ve Valašském Meziříčí, pod vedením profesionálních trenérů. Pokud by nebyla nabídka pro studenty dostačující, mohou využívat jiných aktivit, které jsou mládeži dostupné v rámci města.

Akce organizované internátem

Pro žáky a studenty SPŠE, SOU a ZAH jsou pořádány mimoškolní aktivity v oblastech poznávacích a zájmových:

 • Besedy s tématy „Partnerských vztahů“,„Škodlivosti návykových látek“
 • besedy v Poradně pro ženy a dívky v Rožnově pod Radhoštěm
 • přátelské utkání chlapců v kopané a florbalu se studenty jiných středních škol
 • ozdravné a poznávací zájezdy do Chorvatska nebo Itálie
 • vánoční turnaj v kuželkách a ve volejbale
 • tradiční „Skokanská laťka“
 • návštěva hokejových ligových utkání ve Vsetíně a Valašském Meziříčí
 • pravidelná návštěva krytého bazénu v Rožnově p/Radhoštěm, Vsetíně, Novém Jičíně, Hranicích a brzy již na novém krytém bazénu ve Valašském Meziříčí
 • turnaje smíšených družstev v badmintonu
 • turnaje ve stolním tenise
 • turnaje v šipkách
 • megaturnaje v kopané a volejbale
 • pravidelná nabídka aktuálních filmů DVD
 • pravidelné návštěvy heren bowlingu ve městě
 • pravidelné velikonoční a vánoční tvoření pro děti ZŠ pořádané internátem SŠ
 • celoroční turistické a poznávací výlety po zajímavých místech Valašska
 • pasování studentů 1.ročníků
 • centrum volného času Domeček- pletení z pedigu, keramika
 • Besedy : téma -Vztahy, kdy začít milovat. - anorexie a bulimie
 • kurzy taneční a společenské výchovy
 • návštěva Zbrašovských aragonitových jeskyní v Teplicích nad/ Bečvou
 • zimní návštěva Pusteven

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: