100 let škola

Menu

Přihlášení

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Školní družina a školní klub

Školní družina

Školní družina má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Je určena přednostně pro žáky 1., 2. a 3. třídy základní školy. Děti jsou rozděleny do tří oddělení.


Všechna tři oddělení mají celkovou kapacitou 42 dětí.

1. oddělení vedoucí vychovatelka Lenka Čípová

2. oddělení vychovatelka Milena Chumchalová

3. oddělení vychovatelka Lucie Štveráková


Kontakt

  774 224 504


Provozní doba
Pondělí 6.00 – 8.00 11.30 – 16.00
Úterý 6.00 – 8.00 11.30 – 16.00
Středa 6.00 – 8.00 11.30 – 16.00
Čtvrtek 6.00 – 8.00 11.30 – 16.00
Pátek 6.00 – 8.00 11.30 – 16:00

Kroužky 2016/2017


Platba

Měsíční úhradu 100 Kč je třeba zaplatit na první pololetí v září (500 Kč) a na druhé pololetí v lednu (500 Kč).

Poplatek za družinu 500 Kč zasílejte na číslo účtu školy: 832851/0710 (ČNB Ostrava). Poplatek se hradí předem na následující pololetí ( je možné zasílat i měsíčně). K číslu účtu uvádějete vždy variabilní symbol, který vám byl na začátku roku přidělen. Pokud v.s. nemůžete najít obraťte se na vychovatelky družiny.


Vnitřní řád školní družiny


Školní klub

Školní klub je určen pro žáky 3. – 10. třídy základní školy. Kapacita ŠK je 24 míst.
Kritéria pro zařazení dětí jsou:
– věk dítěte
- zaměstnanost rodičů
- dojíždění dítěte

Ve školním klubu děti naleznou místo pro relaxaci a zábavu po vyučování, mohou hrát stolní a společenské hry, soutěžit, sportovat a užít si volný čas v zájmových kroužcích, jako např. v keramice, vaření, pohybových hrách, při výtvarných a rukodělných činnostech.

PO - ČT : 7,00 - 8,10 hod. 12,45 - 17,00 hod.
PÁ : 7,00 - 8,10 hod. 11,45 - 16,00 hod.

Za činnost klubu zodpovídá: vychovatelka Jana Faitová

Kontakt (mobil): 725 246 501

Platba za klub:

Měsíční poplatek je 100,- Kč, platbu lze uhradit pololetně v září (500,- Kč) a v lednu (500,- Kč). Poplatek 500,- Kč zasílejte na číslo účtu školy: 832851/0710 (ČNB Ostrava). Poplatek se hradí předem na následující pololetí (je možné zasílat i měsíčně). K číslu účtu uvádějte vždy variabilní symbol, který vám byl na začátku roku přidělen. Pokud v.s. nemůžete najít obraťte se na vychovatelku klubu.

Vnitřní řád školního klubu


Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: